Een goede sfeer en de juiste onderlinge verhoudingen dragen bij aan een betere samenwerking binnen uw organisatie. Teambuilding is daarom een belangrijk onderdeel. Binnen een team werken verschillende mensen met een gezamenlijk gemeenschappelijk doel. Ze zijn afhankelijk van elkaar en zullen door goede samenwerking het gemeenschappelijke doel moeten behalen. Om meer inzicht in elkaars talenten en meer begrip voor elkaar te creëren geeft Focus op Talent diverse trainingen, zoals:

  • (team)samenwerking op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid
  • feedback geven en ontvangen
  • teamsamenstellingen in kaart brengen

Deze trainingen helpen u en uw medewerkers meer grip te krijgen op onderlinge verschillen. Ook het herkennen en waarderen van elkaars kwaliteiten is een belangrijk gevolg.

Onze teambuildingtrainingen kunnen (al dan niet binnen uw eigen organisatie) per dag, dagdeel of meerdere dagen geboekt worden.