carlaCarla Stoop richt zich met haar coaching op het ontdekken van kwaliteiten en de wijze waarop deze ingezet kunnen worden om een doel te behalen. In plaats van beperkingen gaat ze altijd uit van mogelijkheden. Ze biedt begeleiding op het gebied van diverse gebieden:

  • persoonlijke ontwikkeling
  • eigen regie (hoe krijg ik zelf de regie weer terug)
  • werk gerelateerde coachvragen
  • communicatie, samenwerking
  • rouw en verliesverwerking (waaronder ook verlies van baan, functie en/of functieverandering) loopbaanontwikkeling
  • motivatie en energie

Met haar oprechte belangstelling en aandacht voor klanten biedt ze actieve werkmethodes die naadloos aansluiten bij de klantvraag en -ontwikkeling. Hierbij daagt ze de klant met haar enthousiasme en passie uit om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen.

Carla beschikt over ruim 30 jaar ervaring binnen de zorgsector waarin ze diverse functies vervuld heeft, zoals praktijkopleider, opleidingscoördinator, assistent kwaliteitsfunctionaris, intervisiebegeleider en E-learning auteur. Ze werkt als zelfstandige en interne coach en is aangesloten bij NOBCO. Ook als docent verpleegkunde heeft ze ervaring opgedaan.

De samenwerking tussen Carla en Focus op Talent is ontstaan vanuit een gezamenlijke interesse voor positieve organisatieontwikkeling en -verandering en de wijze waarop medewerkers worden meegenomen in dit transitieproces. De kracht die hen met elkaar vindt is het werken met en vanuit talenten.