carlaCarla Stoop richt zich met haar coaching op het ontdekken van kwaliteiten en de wijze waarop deze ingezet kunnen worden om een doel te behalen. In plaats van beperkingen gaat ze altijd uit van mogelijkheden. Ze biedt begeleiding op het gebied van diverse gebieden:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • eigen regie (hoe krijg ik zelf de regie weer terug)
 • werk gerelateerde coachvragen
 • communicatie, samenwerking
 • rouw en verliesverwerking (waaronder ook verlies van baan, functie en/of functieverandering) loopbaanontwikkeling
 • motivatie en energie

Met haar oprechte belangstelling en aandacht voor klanten biedt ze actieve werkmethodes die naadloos aansluiten bij de klantvraag en -ontwikkeling. Hierbij daagt ze de klant met haar enthousiasme en passie uit om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen.

Carla beschikt over ruim 30 jaar ervaring binnen de zorgsector waarin ze diverse functies vervuld heeft, zoals praktijkopleider, opleidingscoördinator, assistent kwaliteitsfunctionaris, intervisiebegeleider en E-learning auteur. Ze werkt als zelfstandige en interne coach en is aangesloten bij NOBCO. Ook als docent verpleegkunde heeft ze ervaring opgedaan.

De samenwerking tussen Carla en Focus op Talent is ontstaan vanuit een gezamenlijke interesse voor positieve organisatieontwikkeling en -verandering en de wijze waarop medewerkers worden meegenomen in dit transitieproces. De kracht die hen met elkaar vindt is het werken met en vanuit talenten.

lenaLena Kremers biedt professionele begeleiding op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij zijn luisteren, spiegelen, humor en verbinding de kernwaarden van haar werkwijze. Ze ondersteunt medewerkers om de zelfgekozen doelen te behalen; doelen die te maken hebben met uiteenlopende onderwerpen die medewerkers bezig houden.

De coaching van Lena is gebaseerd op 5 pijlers:

 1. vertrouwen
 2. verbinding
 3. onthulling
 4. beweging
 5. perspectief

Door samen te kijken naar de specifieke coachvraag en de gestelde doelen behoudt de medewerker te allen tijde de regie in het eigen proces. Lena begeleidt hierbij in het zoeken naar verbindingen in het vertonen van bepaald gedrag en in het ontdekken van de effecten van het bewust inzetten van ander gedrag.

Lena beschikt over meer dan 37 jaar ervaring in de zorg, onder meer als verpleegkundige en praktijkopleider in het ziekenhuis. Ook heeft ze gewerkt in de wijkverpleging en als opleidingscoördinator in een verpleeghuis. Als gediplomeerd tweedegraads verpleegkundeleraar heeft ze diverse scholingen ontwikkeld en gegeven. Daarnaast is ze sinds 2010 actief bezig met opleidingen en workshops in het vak van coach. Ze werkt als interne en zelfstandige coach en is aangesloten bij NOBCO. Tevens begeleidt ze intervisiegroepen en heeft ze ervaring als gespreksleider van spiegelbijeenkomsten.

Al 15 jaar delen Lena en de oprichters van Focus op Talent hun gezamenlijke passie: oog voor talent. Samen zijn zij in staat het benutten van talenten in een organisatie optimaal te stimuleren.